by

พรมทอ สีแดง สำหรับนำไปถวายวัด พร้อมเย็บริม 4 มุม

7 March, 2018
in ผลงานตัวอย่าง, พรมถวายวัด

ลูกค้าเลือกพรมปูพื้น พรมทอ สีแดง เพื่อนำไปถวายวัด โดยทำการเก็บข้าง เย็บริมทั้ง 4 มุมของผืนพรมเพื่อความสวยงาม สามารถนำไปปูพื้นภายในวัดโบสถ์ได้เลย ซึ่งลูกค้าสั่งทอตามขนาดพื้นที่ ขนาดมุมห้องที่ลูกค้าระบุได้ซึ่งไร้รอยต่อ

สถานที่ติดตั้ง :

ลูกค้าเลือกใช้ : พรมทอ สีแดง

 ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย :

ภาพตัวอย่าง พรมทอ สีแดง เก็บมุมเย็บริม

ภาพตัวอย่าง พรมทอ สีแดง เก็บมุมเย็บริม

มุมด้านข้างเย็บริม ของพรมทอ สีแดง สำหรับนำไปถวายวัด

ตัวอย่างเนื้อพรมทอ สีแดง

ตัวอย่างม้วนพรมทอ สีแดง สำหรับถวายวัด

ตัวอย่างเนื้อของพรมทอ สีแดง สำหรับถวายวัด

Tags: , , ,
Share