ชมผลงานตัวอย่าง จากทางร้าน

พรมแผ่น ขนาด 50 x 50 ซม.

พรมแผ่น ขนาด 60 x 60 ซม.

พรมอัดเรียบ พรมอัดลูกฟูก

พรมถวายวัด

พรมทอ หนา 5 มม.

พรมทอ หนา 6 มม.

พรมทอ หนา 8 มม.

พรมทอ หนา 10 มม.

พรมทอ หนา 12 มม.