งานปูพรมถวายวัด สีแดง วัดดอน ย่านซอยเจริญราษฎร์

งานปูพรมถวายวัด สีแดง วัดดอน ย่านซอยเจริญราษฎร์

in ผลงานตัวอย่าง
พรมทอ สีแดงสด พร้อมเย็บริม สำหรับปูพื้นบริเวณอาสนะ ภายในวัดดอน ย่านซอยเจริษราษฎร์ สาทร ด้วยสีแดงสดที่มีความสดใส พร้อมความหนา มีความนุ่มนวล ด้วยเส้นใยของเนื้อพรมที่ทอมาอย่างสวยงาม ...