ผลงานปูพรมทอ สีเทา อาคารพญาไทพลาซ่า ย่านพญาไท

ผลงานปูพรมทอ สีเทา อาคารพญาไทพลาซ่า ย่านพญาไท

in ผลงานตัวอย่าง
ผลงานจากทางรา้น ลูกค้าเลือกใช้พรมทอ สีเทา และ สีฟ้า ปูภายในออฟฟิศ อาคารพญาไทพลาซ่า เพื่อช่วยเพิ่มความหรูหรา ความสวยงาม มีชีวิตชีวา สดใส ให้บรรยากาศภายในอาคารดูน่าอยู่เพิ่มขึ้น ...