ผลงานปูพรมทอ พร้อมเย็บริม ที่วัดทุ่งลานนา ประเวศ

ผลงานปูพรมทอ พร้อมเย็บริม ที่วัดทุ่งลานนา ประเวศ

in ผลงานตัวอย่าง
พรมปูพื้น พรมทอ โทนสีแดงสด ความหนาสูงสุด 12 มิลลิเมตร พร้อมเย็บริม สำหรับปูพื้น ภายในวัดทุ่งลานนา บริเวณอาสนะ เพิ่มช่วยเพิ่มความนุ่มนวล ด้วยความหนาของพรมที่หนาสูงสุดถึง 12 มิลลิเมตร ...